googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

EP12 : วิธีรับมือเมื่อรู้ว่าจะเกิดน้ำท่วม

     วิธีรับมือเมื่อรู้ว่าจะเกิดน้ำท่วม

 • จัดเก็บเอกสารสำคัญไว้ในซองกันน้ำ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน เอกสารเกี่ยวกับรถ เอกสารทางการเงิน รวมถึงสมุดโน๊ต ดินสอ และช่องทางสำหรับขอความช่วยเหลือต่าง ๆ
 • เตรียมสิ่งของจำเป็นเอาไว้ใช้ยามเกิดภัย เช่น น้ำ อาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้า ถุงนอน ผ้าห่ม เอกสารสำคัญ ไฟฉาย ไฟแช็ค ยากันยุง ฯลฯ
 • ตุนน้ำสะอาดสำหรับดื่มและใช้ให้ได้มากที่สุด

 • ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้พร้อมไว้ตลอดเวลา

 • ปิดช่องปลั๊กไฟเพื่อป้องกันน้ำเข้าและป้องกันไฟดูด

 • ยกของใช้ในบ้านขึ้นที่จำเป็นและสำคัญขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย

 • ปิดจุดที่น้ำจะเข้าบ้าน เช่น ใช้กระสอบทรายกันน้ำ อุดช่องน้ำทิ้งหรือท่อน้ำบนพื้น เป็นต้น

 • ย้าย ผู้ป่วย เด็ก คนชรา และสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย

 • ย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่น้ำท่วมไม่ถึง

 

 

ในกรณีที่น้ำท่วมฉับพลัน หรือ ต้องอพยพออกจากบ้านกะทันหัน ควรปฏิบัติตัวดังนี้

 • ปิดระบบไฟฟ้าให้หมด พร้อมทั้งปิดแก๊สและเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย
           
 • สวมเสื้อผ้าที่กระฉับกระเฉงและมีโทนสีสว่างเพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนไหวและสังเกตเห็น

 • ทายาป้องกันยุงและแมลง

 • ห้ามเข้าใกล้สายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

 • หลีกเลี่ยงการเดินตามเส้นทางที่น้ำไหล

 • กลับเข้าที่เดิม หากรู้สึกไม่ปลอดภัย หรือรู้สึกถึงกระแสไฟในน้ำ แล้วแจ้งขอความช่วยเหลือ          น้ำท่วม เป็นภัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สามารถลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองและทรัพย์สินของเราได้ ด้วยการรับมือเตรียมความพร้อม โดยการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด จัดเก็บข้าวของให้พร้อม และอพยพไปยังที่ปลอดภัย รวมถึงการทำ ประกันภัยบ้าน ไว้สามารถบรรเทาการเสี่ยงที่จะสูญเสียและเสียหาย ทั้งตัวอาคารและทรัพย์สินภายใน

          ขอบคุณข้อมูลจาก กรมทรัพยากรน้ำ, หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ, cicc.chula.ac.th และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

สนใจประกันบ้าน คุ้มครองไฟไหม้และภัยธรรมชาติ

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

 

Visitors: 119,731