googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

ประกันอัคคีภัยร้านค้า สถานประกอบการ

คุ้มครองอุบัติภัย มั่นใจในธุรกิจ 

กรุงเทพประกันภัย เข้าใจความต้องการของทุกท่าน

     สร้างหลักประกันที่มั่นคง ให้คุณพร้อมรับทุกเหตุการณ์ไม่คาดคิด

     อุ่นใจ กับความคุ้มครองที่ครอบคลุมอุบัติภัยต่างๆในราคาที่คุ้มค่า

     ตรงใจ กับแผนเบี้ยประกันที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ

เข้าใจการดำเนินการธุรกิจ 

     ✔️  ด้วยการชดเชยค่าสินไหมทดแทนส่วนแรกแบบเร่งด่วนเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ไม่หยุดชะงัก

     ✔️  ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใดๆ 

     ✔️  ชดเชยค่าเสียหายเต็มมูลค่าทรัพย์สินโดยไม่นำหลักส่วนเฉลี่ยจากการประกันภัยมาใช้ในการจ่ายค่าเสียหาย ในกรณีที่           จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่า 80 % ของมูลค่าทรัพย์สิน 

     ✔️  ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ได้แจ้งเอาประกันไว้ครั้งแรก           ยังได้รับความคุ้มครองสูงสุดอัตโนมัติไม่เกิน 10 % ของจำนวนเงินที่เอาประกันภัย

ทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครอง

    สิ่งปลูกสร้าง ตัวอาคาร ไม่รวมฐานราก

    ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ สินค้า เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบการค้าต่างๆ

 

ความคุ้มครอง

  • ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดของแก๊สที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย

ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ

  • ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
  • ภัยลมพายุ  ภัยลูกเห็บ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด รวมถึงการประท้วง การนัดหยุดงาน การจราจลหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย

ส่งเอกสารทำประกันที่นี่  

เพื่อรับเลขบัญชีสำหรับการโอนชำระเบี้ย 

ส่งสลิปยืนยันการโอน

Visitors: 67,743