googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

ประกันอัคคีภัยร้านค้า ความจำเป็นที่ไม่ควรมองข้าม

ประกันอัคคีภัยร้านค้า ความจำเป็นที่ไม่ควรมองข้าม

ลดค่าใช้จ่ายเมื่อไฟไหม้กับประกันอัคคีภัย

      การประกอบธุรกิจอย่างร้านค้า หรือร้านอาหารต่างๆ มีความเสี่ยงทั้งเรื่องผลกำไรขาดทุนและอุบัติเหตุไม่คาดฝันที่อาจทำให้ธุรกิจต้องชะงัก  การเกิดภัยธรรมชาติในพื้นที่  ก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงเหล่า เมื่อเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจ ทำให้มีการทำประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ และเพื่อให้มีเงินคุ้มครองหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ในบทความนี้จะพูดถึงความจำเป็นในการทำประกันภัยเพื่อป้องกันอัคคีภัยเป็นหลัก

ความคุ้มครองประกันอัคคีภัยร้านค้า

      การทำประกันอัคคีภัยเป็นการประกันความเสี่ยงในกรณีไฟไหม้ ซึ่งประกันอัคคีภัยนี้มีทั้งการประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย การประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจ และการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่มาจากพื้นฐานประกันอัคคีภัย สำหรับประกันอัคคีภัยของร้านค้าจะมีความครอบคลุมทั้งหมด 3 อย่าง ดังนี้

ไฟไหม้

      คุ้มครองในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ที่ไม่ใช่การระเบิด รวมถึงคุ้มครองผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว และความเสียหายที่เกิดจากการบูดเน่าจากความร้อน การทำให้แห้งด้วยความร้อน หรือการเผาไหม้ของอาคารและทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

ฟ้าผ่า

      คุ้มครองการเกิดเพลิงไหม้ที่เกี่ยวเนื่องจากฟ้าผ่า หรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากการที่ฟ้าผ่าลงมายังห้างร้าน

การระเบิดของแก๊ส

      คุ้มครองการระเบิดที่เจาะจงเฉพาะการระเบิดของแก๊สที่มาจากการส่องสว่าง หรือแก๊สที่มีประโยชน์ในการพักอาศัยเท่านั้น ไม่รวมการระเบิดจากแผ่นดินไหว

ประกันอัคคีภัยร้านค้าเป็นประกันอัคคีภัยพื้นฐานที่ร้านค้าควรมี ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม ร้านขายของชำ และอื่น ๆ เพราะช่วยประกันความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันที่กรมธรรม์ระบุไว้ ลดค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูห้างร้านได้อีกทางหนึ่ง


รูปแบบความคุ้มครองในประกันอัคคีภัย

      ประกันอัคคีภัย คือ การประกันความเสี่ยงเมื่อเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างเมื่อเกิดไฟไหม้ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินตามกรณีที่กำหนดในกรมธรรม์ สามารถแบ่งรูปแบบความคุ้มครองในกรมธรรม์ ได้ 2 ประเภท ดังนี้

การประกันทรัพย์สินแบบระบุภัย หรือ Named Peril 

      เป็นการประกันภัยทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากภัยที่ระบุไว้ คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากกรณีไฟไหม้ ฟ้าผ่าแล้วเกิดเพลิงไหม้ และไฟไหม้จากแก๊สหุงต้มระเบิดเท่านั้น และทรัพย์สินที่คุ้มครองจะต้องไม่ใช่ทรัพย์สินที่กรมธรรม์ยกเว้น

การประกันภัยความเสี่ยงภัยของทรัพย์สิน หรือ IAR (Insurance All Risks) 

      เป็นการประกันภัยที่มีพื้นฐานมาจากประกันอัคคีภัย กล่าวคือไม่ได้เป็นประกันอัคคีภัยโดยตรง แต่มีความคล้ายประกันอัคคีภัยมาก ต่างกันที่จะเน้นความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยไม่ได้ระบุประเภทของภัย โดยทรัพย์สินนั้นจะต้องไม่ใช่ทรัพย์สินที่กรมธรรม์ยกเว้น รายละเอียดข้อมูลทรัพย์สินที่ยกเว้นในการทำประกันภัยความเสี่ยงของทรัพย์สินจึงยิบย่อยกว่าประกันภัยแบบระบุภัย โดยความเสียหายจะเน้นที่ทรัพย์สิน ไม่ได้เน้นว่าต้องเป็นอัคคีภัย คุ้มครองถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน และไม่ได้เกิดจากผู้เอาประกันภัย

      สรุปได้ว่าประกันอัคคีภัยที่แบ่งตามการคุ้มครองมี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การคุ้มครองโดยดูจากภัยเป็นหลัก เช่น อัคคีภัย อุทกภัย ส่วนการคุ้มครองแบบประกันภัยความเสี่ยงทรัพย์สินจะคุ้มครองทรัพย์สินโดยไม่เน้นว่ามาจากภัยใด เพียงต้องไม่เป็นทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น 


     การทำประกันอัคคีภัยช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายหากเกิดเพลิงไหม้ หรือความเสียหายจากเพลิงไหม้ แต่หากเป็นไปได้การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน โดยร้านค้าควรมีมาตรการในการป้องกันเพลิงไหม้ ดังนี้

  • สร้างห้างร้านด้วยวัสดุคุณภาพ ทนความร้อนได้ดี

วัสดุที่ใช้ในการสร้างควรเลือกวัสดุคุณภาพดี ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ มีความทนทาน และสามารถกันไฟลุกลามได้

  • ติดตั้งสัญญาณไฟไหม้

สัญญาณเตือนไฟไหม้จะตรวจจับความร้อนและควันไฟ ช่วยให้สามารถเตรียมการป้องกันการหนีออกจากตึกและอาคารได้ทันเวลา

  • ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับดับไฟพื้นฐานประจำอยู่ที่ร้าน

ถังดับเพลิงพกพาเป็นสิ่งที่ควรมีติดไว้ในอาคาร เพื่อใช้สกัดไฟไม่ให้ลุกลาม และควรมาพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้งาน

  • กรณีร้านค้ามีหลายชั้น ควรมีบันไดหนีไฟ

อาคารที่มีหลายชั้นควรมีบันไดหนีไฟเอาไว้ เพื่อเป็นช่องทางในการระบายคนออกจากอาคารได้อย่างรวดเร็ว ลดความสูญเสียจากเหตุเพลิงไหม้

  • อบรมพนักงานในการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเพลิงไหม้

การซ้อมหนีไฟเป็นสิ่งสำคัญมาก ช่วยให้พนักงานทราบการฏิบัติตัวเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และสามารถช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างทันท่วงที


      การเกิดอัคคีภัยในแต่ละครั้งสร้างความเสียหายไม่น้อยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน จึงเป็นเหตุผลที่หลายคนแนะนำการทำประกันอัคคีภัยเอาไว้ สำหรับผู้ที่สนใจสมัครประกันอัคคีภัยของร้านค้า แต่ยังต้องการทราบรายละเอียดและเปรียบเทียบประกันภัยอื่นๆ สามารถติดต่อเรา ยินดีให้คำแนะนำอย่างจริงใจเหมือนมิตรแท้มีช่องทางให้ติดต่อหลากหลายช่องทางตามความสะดวก ทั้ง Facebook Line เว็บไซต์ SC-BROKER หรือโทร 086 4407089 ทุกปัญหาประกันภัย เรายินดีแนะนำจนเจอประกันภัยที่ใช่ ถูกใจผู้ซื้อที่สุด

อ้างอิงข้อมูล : สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สนใจประกันอัคคีภัย

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

 

Visitors: 119,730