googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

โรคฝีดาษลิง คืออะไร

       กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชน ให้เฝ้าระวังและป้องกันโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน และติดจากคนสู่คนได้ โรคนี้พบมากในประเทศแถบแอฟริกากลางและแอฟริกาตะวันตก มักเกิดจากการเดินทางระหว่างประเทศหรือการนำเข้าสัตว์ที่ติดเชื้อ

       นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า  โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Poxviridae จัดอยู่ในจีนัส Orthopoxvirus เช่นเดียวกับไวรัสอีกหลายชนิด ได้แก่ ไวรัสที่ทำให้เกิดฝีดาษในคนหรือไข้ทรพิษ เชื้อไวรัสฝีดาษลิงพบได้ในสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ เช่น กระรอก หนูป่า เป็นต้น รวมทั้งคนก็สามารถติดโรคได้

      นสามารถติดโรคได้ดังนี้ 
1. จากการสัมผัสโดยตรงกับ เลือด สารคัดหลั่ง หรือตุ่มหนองของสัตว์หรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
2. การถูกกัด ข่วน จากสัตว์ที่มีเชื้อ
3. การประกอบอาหารจากเนื้อสัตว์ป่า หรือกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ
4. ติดเชื้อทางอ้อมจากการสัมผัสที่นอนของสัตว์ป่วย

      การแพร่เชื้อจากคนสู่คนแม้มีโอกาสน้อย แต่อาจเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ผ่านทางสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ ผิวหนังที่เป็นตุ่ม หรืออุปกรณ์ที่มีการปนเปื้อนเชื้อ เมื่อคนรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะมีระยะฟักตัวประมาณ 7 - 14 วัน อาจนานถึง 21 วัน

      โดยอาการมีดังนี้
- มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง
- ต่อมน้ำเหลืองโต หนาวสั่น อ่อนเพลีย
- มีผื่นขึ้นบริเวณแขนขาและเกิดบนหน้าและลำตัวได้ ผื่นจะกลายเป็นตุ่มหนอง
- ในระยะสุดท้ายตุ่มหนองจะเป็นสะเก็ดแล้วหลุดออกมา 
     อาการป่วยนี้จะประมาณ 2-4 สัปดาห์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายจากโรคเองได้ โดยอาการรุนแรงมักพบในกลุ่มเด็ก 

     สำหรับการป้องกันควบคุมโรค เริ่มต้นด้วยการป้องกันตนเอง คือ
1)  หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่ง หรือ ตุ่มหนองของสัตว์หรือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
2) หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ  
3) หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์เมื่อสัมผัสกับสัตว์หรือคนที่ติดเชื้อ 
4) ไม่นำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือนำเข้าสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่มีการ คัดกรองโรค  
5) กรณีมีการเดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตติดโรค ต้องทำการคัดกรองและเฝ้าระวังอาการจนครบ 21 วัน  หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที และทำการแยกกักเพื่อมิให้ผู้ป่วยมีการแพร่กระจายเชื้อ

     ถึงแม้ว่าฝีดาษลิงจะยังไม่แพร่ระบาดในไทย แต่เราทุกคนต้องป้องกันดูแลตัวเองให้ดี หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์พาหะของโรค และหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพิ่มเกราะป้องกันอีกชั้นด้วย ประกันสุขภาพ  (คลิกเลยหากสนใจดูรายละเอียดประกัน) ไว้ดูแลยามคุณเจ็บป่วย ช่วยเหลือค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการการพยาบาล  

 ************************************

ข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

สนใจสุขภาพ

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

 

Visitors: 119,731