googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

คาร์ซีทคืออะไร? สำคัญอย่างไร?

          หลังจากที่ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565 โดยมีสาระสำคัญหลายข้อ ไม่ว่าจะเป็นคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

  1. คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก (คาร์ซีท) เพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
  2. โดยคนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด          

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ฉบับแก้ไขกำหนดโทษปรับไว้สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท และมีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

"คาร์ซีท" คืออะไร "

        สำหรับ "คาร์ซีท" (Car Seat) หรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก อุปกรณ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณะที่เดินทาง นับเป็นอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้มีติดมากับรถยนต์ 
        โดยคาร์ซีทสำหรับเด็กนั้นจะเป็นรูปทรงที่พอดีกับสรีระของเด็กในช่วงวัยต่างๆ มีเข็มขัดนิรภัยในตัว หากเกิดอุบัติเหตุ อวัยวะสำคัญๆ จะถูกเซฟตี้ไว้ด้วยเข็มขัดล็อก 4 หรือ 8 จุด โอกาสที่เด็กจะพุ่งตามไปแรงกระแทกของรถก็จะมีน้อย ถ้าเทียบกับการนั่งบนเบาะรถปกติที่ไม่สอดรับกับสรีระของเด็ก

คาร์ซีทมีกี่แบบ เหมาะกับเด็กตั้งแต่อายุเท่าใด

สำหรับ "คาร์ซีท" นั้นโดยทั่วไปจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

  • Infant Carrier Seats สำหรับเด็กแรกเกิดไปจนถึงอายุ 6 เดือน รับน้ำหนักได้ประมาณ 10 กิโลกรัม ซึ่งจะถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายเปล สามารถติดเข้ากับรถเข็นเด็ก แต่หากนำมาติดตั้งในรถ จะถูกติดเข้ากับฐานคาร์ซีท โดยวางหันไปทางด้านหลัง หรือ rear facing เท่านั้น

  • Convertible car seats สามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงน้ำหนักประมาณ 18 กิโลกรัม โดยสามารถวางได้ทั้ง 2 ทาง ไม่ว่าจะเป็นการวางหันหลัง หรือแบบหันหน้าออก ซึ่งคาร์ซีทลักษณะนี้มักยึดติดกับฐาน และไม่สามารถยกเป็นเปลออกไปได้

  • Booster seat เป็นคาร์ซีทอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นการเพิ่มความสูงให้เด็กเวลานั่งบนรถ เพื่อให้สาย safety belt สามารถพาดผ่านสะโพกและหัวไหล่ ไม่ใช่พาดอยู่ที่ท้องและคอของเด็ก โดยสามารถใช้ได้กับเด็กอายุตั้งแต่ 4-12 ปี หรือเด็กที่มีความสูง 100-150 ซม. หรือหนัก 18-36 กิโลกรัม

         หากดูตามประเภทของคาร์ซีท แล้วจะเห็นว่าคาร์ซีทแต่ละประเภทนั้นเหมาะกับเด็กช่วงอายุที่ต่างกัน ดังนั้นพ่อแม่ที่ให้ความสนใจ "คาร์ซีท" เพื่อความปลอดภัยของลูก ก็จะต้องเปลี่ยนคาร์ซีทไปตามช่วงอายุและสรีระของลูกน้อย 

วิธีเลือกซื้อ "คาร์ซีท"

       เมื่อรู้จักคาร์ซีทประเภทต่างๆ แล้ว คำถามต่อมาของพ่อแม่คือ แล้วมันมีตั้งหลายยี่ห้อ หลายสี หลายแบบ ส่วนใหญ่ก็จะเคลมในเรื่องของความปลอดภัย และจริงๆ แล้ว คาร์ซีท ที่ดีควรจะเป็นแบบไหน เลือกจากอะไร 

       อันดับแรก คือ เมื่อคาร์ซีทเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของลูกน้อย ดังนั้นพ่อแม่ควรจะให้ความสำคัญกับจุดล็อก หรือเข็มขัดนิรภัย ที่สามารถยึดไหล่ 2 ข้าง สะโพก 2 ข้าง และจุดรวมอยู่ที่ระหว่างขาได้อย่างแน่นหนา อีกทั้งต้องเลือกให้เหมาะกับอายุ น้ำหนัก และสรีระของลูกด้วย นอกจากนี้ การป้องกันด้านข้างก็เป็นเรื่องที่จำเป็น ดังนั้นควรเลือกคาร์ซีทที่สามารถป้องกันการกระแทกจากทางด้านข้างได้ดี 

      ต่อมาต้องคำนึงว่า คาร์ซีท เป็นอุปกรณ์ที่จะต้องติดตั้งภายในรถยนต์ โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบยึดติดกับ Seat belt หรือติดกับ ISOfix ที่มีในรถ ดังนั้นการเลือกซื้อคาร์ซีท ควรให้เหมาะกับรถที่เราใช้งานด้วย 

      นอกจากการติดตั้งคาร์ซีทเพื่อป้องกันลูกน้อยของเราในเวลาเกิดอุบัติเหตุ ประกันภัยรถยนต์ (คลิกเลยถ้าอยากดูรายละเอียด) ก็สำคัญไม่น้อย เพราะดูแลเรื่องความเสียหายของตัวรถแล้วยังช่วยบรรเทาค่ารักษาพยาบาลแก่บุคคลในรถได้ หากสนใจข้อมูลประกันเพิ่มเติม ทักมาสอบถามเราได้เลยนะคะ 

ขอบคุณสาระดีจาก THAIRAT ONLINE

 

 

 

Visitors: 67,738