googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

EP5.เปิดขั้นตอนขอ Thailand Pass ก่อนเข้าไทย 1 พ.ย. 64

       เช็คขั้นตอนขอ Thailand Pass ผ่านระบบออนไลน์ก่อนเข้าไทย 1 พ.ย.นี้ สรุปขั้นตอน วิธีการลงทะเบียน พร้อมเอกสารที่ต้องใช้ไว้ให้ครบที่นี่

               ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ประเทศไทยพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจาก 46 ประเทศทั่วโลกเพื่อให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าวท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ล่าสุด กระทรวงการต่างประเทศได้เปลี่ยนวิธีรับเอกสารรับรองการเดินทางเข้าประเทศ จาก COE (Certificate of entry) เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อ Thailand Pass ซึ่งเป็นเอกสารรับรองการเดินทางเข้าประเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand Pass QR code) ซึ่งมีรายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้ 

  1. ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ออนไลน์ ซึ่งสามารถคลิกเข้าไปได้ที่ https://tp.consular.go.th/ ซึ่งผู้ลงทะเบียนในระบบใหม่จะได้รับ Thailand Pass QR Code เพื่อใช้แสดงต่อสายการบิน และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
  2. ผู้ที่ได้รับ COE ไปก่อนหน้านี้ สามารถใช้ COE ฉบับที่เคยได้รับไปแล้ว และสามารถขอรับเงินคืนได้โดยตรงจากโรงแรมที่ลงทะเบียนพำนักไว้
  3. เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนแต่เดินทางมาพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์แล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไข "ไม่ต้องกักตัว" ทั้งนี้ ให้รอผลตรวจในโรงแรมที่กำหนดไม่น้อยกว่า 1 คืน เช่นเดียวกับผู้ปกครอง
  4. ผู้ที่เข้าข่ายไม่ต้องกักตัวจะต้องพำนักอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตไม่ต่ำกว่า 21 วัน ยกเว้นเดินทางมาจากประเทศไทย ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยตามเงื่อนไขต่าง ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในประเทศที่พำนักอยู่ได้ทันที

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน Thailand Pass 

  1. ลงทะเบียน Thailand Pass อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทางได้ที่ https://tp.consular.go.th/ โดยยื่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
  • หนังสือเดินทาง (Passport)
  • ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด
  • ประกันโควิด
  • หลักฐานยืนยันจองโรงแรม ASQ  หรือ จองโรงแรม SHA+
  • สำเนาวีซ่าเข้าไทยหากจำเป็น 

       2. กรมควบคุมโรค ดำเนินการตรวจสอบ พร้อมอนุมัติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนผ่านระบบ Thailand Pass โดยผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมล QR Entry Code หรือ Thailand Pass ID โดยกระบวนการขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน

ขั้นตอนก่อนออกจากประเทศต้นทาง

        1.ผู้เดินทางต้องมีหลักฐาน ผลการตรวจหาเชื้อโควิดเป็นลบ ด้วยวิธี RT-PCR 

       2.เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย จะมีการตรวจหาเชื้อโควิดอีกครั้ง

       3.หลังจากนั้นจึงจะสามารถเดินทางไปพื้นที่ต่างๆ ได้ 

.

แต่อย่าลืมสิ่งสำคัญอีกข้อนึงนะคะ สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19  ผู้เดินทางชาวต่างชาติทุกคนจำเป็นต้องมีประกันที่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากการเจ็บป่วย รวมถึงการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ตามข้อกำหนดของรัฐบาลเกี่ยวกับวงเงินประกันเพื่อประกอบการสมัครขอหนังสือรับรองเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ด้วยนะคะ 

ประกันการเดินทางต่างประเทศ จะ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากการเจ็บป่วย รวมถึงการติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ด้วยวงเงินประกัน 3.5 ล้านบาท ซึ่งตรงตามข้อกำหนดของรัฐบาลเกี่ยวกับวงเงินประกันเพื่อประกอบการสมัครขอหนังสือรับรองเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยเริ่มให้ความคุ้มครองทันที เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงในระหว่างเข้ารับการกักกันโรคเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการป้องกันของรัฐบาล  หากสนใจสอบถามเราได้เลยนะคะ เรายินดีให้คำแนะนำเพื่อให้คุณลูกค้าทุกท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากประกันภัยค่ะ

.

ขอบคุณข้อมูลจาก ฐานเศรษฐกิจ

Visitors: 89,650