googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

EP :2 โรงพยาบาลสนามทุ่งกะโล่

            วันที่ 31 กรกฏาคม 2564 สำนักงานคปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ ศรีเจริญโบรกเกอร์ อีกทั้งบริษัท / ตัวแทนประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิตในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
            ร่วมใจกันมอบ น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ฯลฯ สู้ภัยโควิด 19 ให้แก่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ที่อาคารบริหารจัดการพื้นที่ทุ่งกะโล่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  ❤️เราจะก้าวผ่านวิตกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะ ❤️
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 102,959