googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

ประกัน3โรคกวนใจ

หากสนใจ สามารถ ซื้อประกันผ่านออนไลน์ ได้เลย

 เพียงแสกน QR CODE  

 หรือกดที่ ลิ้งค์ สมัครประกัน 

>>> กรอกข้อมูล  ชำระเงิน  ส่งกรมธรรม์ในอีเมล สะดวกปลอดภัย

ช่องทางการชำระเงินผ่าน บัตรเดบิต/บัตรเครดิต หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  

 

  ต้องการให้เรากรอกข้อมูลให้ แจ้งข้อมูลส่วนตัวของคุณลูกค้า เพื่อเราจะทำการกรอกข้อมูล ประกัน3โรคกวนใจ ให้นะคะ

1. บัตรประชาชน (สามารถขีดคล่อม เพื่อใช้ในการทำประกันเท่านั้น) หรือแจ้ง ชื่อ นามสกุล +        เลขบัตรประชาชน + ที่อยู่

2. อีเมลที่ต้องการให้ส่งกรมธรรม์

3. เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ติดต่อ

4. สะดวกชำระเบี้ยแบบสแกนจ่ายแอพธนาคารอะไร

.
   เมื่อเรากรอกข้อมูลให้เรียบร้อย จะส่ง QRCODE ขำระเงินให้คุณลูกค้าสแกนจ่ายผ่านแอพธนาคารในมือถือด้วยตัวเองให้ค่ะ 

ส่งข้อมูลทำประกัน

เพื่อให้เรากรอกข้อมูลให้ที่นี่

Visitors: 97,542