googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

ประกัน3+ มอเตอร์สบาย คุ้มภัยโตเกียวมารีน

สำหรับ รถเก๋ง 7 ที่นั่ง รถโดยสาร 12 ที่นั่ง รถกระบะ 3 ที่นั่ง ไม่จำกัดอายุ

คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ เนื่องจากการชนยานพาหนะทางบก

รถตัวเอง → 100,000 บาท/ครั้ง

รถคู่กรณี → 600,000 บาท/ครั้ง

 

Visitors: 113,035