googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

ประกันภัยยุงลาย สินมั่นคง

ประกันภัยไข้เลือดออก

กับความคุ้มครอง
  ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก
•  พร้อมค่าชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัว สูงสุด 195,000 บาท
•  รับอายุ 1- 70 ปี มีให้เลือกถึง 4 แผน
•  ระยะรอคอย 30 วัน

.

ส่งเอกสารทำประกันที่นี่  

เพื่อรับเลขบัญชีสำหรับการโอนชำระเบี้ย 

ส่งสลิปยืนยันการโอน

Visitors: 116,307