googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

ประกันสุขและอุบัติเหตุเหมาจ่ายรายปี

 

ปัญหาสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวหรือคนที่คุณรัก แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดมักเกิดขึ้นได้เสมอ จะดีกว่าไหมหากเกิดขึ้นแล้ว ยังมีอะไรที่สามารถช่วย บรรเทาเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆในการรักษาสุขภาพให้กลับมาดีขึ้นเหมือนเดิม

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเหมาจ่ายรายปี  วิริยะประกันภัย เจ็บก็จ่าย ป่วยก็จ่าย

✅ คุ้มครองทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ

✅ มีเลือกทุนประกัน ได้ถึง 3 แผน 330,000 / 550,000 / 770,000 บาท

✅ เบี้ยประกัน คิดตามตามช่วงอายุ ตั้่งแต่ 15 วัน จนถึง 65 ปี

✅ มีความคุ้มครองทั้งผู้ป่วยใน(IPD)และผู้ป่วยนอก(OPD)

 

Visitors: 84,218