googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

คุ้มครองบ้านและทรัพย์สินซึ่งมีสาเหตุจากภัยดังต่อไปนี้

อัคคีภัย  ฟ้าผ่า  การระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะ  ภัยจากอากาศยาน  ความเสียหายเนื่องจากน้ำและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

  

ความคุ้มครองสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจาก

⭕️ อัคคีภัย

⭕️ ฟ้าผ่า (รวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า)

⭕️ การระเบิด

⭕️ ภัยจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะ

⭕️ ภัยจากอากาศยาน

⭕️ ความเสียหายเนื่องจากน้ำ

⭕️ ภัยจากลมพายุ อุทกภัย และพายุลูกเห็บ 

⭕️ ภัยจากแผ่นดินไหว 

⭕️ ภัยจากการโจรกรรมที่มีความเสียหายต่ออาคาร การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

Visitors: 67,744