googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

EP5: เทคนิคการเลือกทำประกัน ให้เหมาะตามการใช้งานของรถกระบะ

 เทคนิคการเลือกทำประกัน ให้เหมาะตามการใช้งานของรถกระบะ
.
รถกระบะ นั้นถือเป็นรถที่มีความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ เพราะเนื่องจากการใช้ขับขี่ในชีวิตประจำวันแล้ว ยังสามารถใช้งานได้แบบเอนกประสงค์อีกด้วย
ก่อนอื่นต้องมาดูประสงค์ก่อนว่า เรานำรถมาใช้งานแบบไหน จุดประสงค์เพื่ออะไร
.
 รถกระบะส่วนบุคคล ควรเลือกทำประกันชั้น 1 เพราะจะคุ้มครองในทุกกรณี 
 แต่ถ้านำมาใช้งานขนของ รับ – ส่ง สินค้า ถ้าตัวรถอาจจะมีการใช้งานมาสักระยะนึงแล้ว ประกันชั้น 2+ จะตอบโจทย์ตรงส่วนนี้ที่สุด เพราะจะคุ้มครองในกรณี รถหาย ไฟไหม้ หรือคนขับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เสียชีวิต รวมถึงยังครอบคลุมการจ่ายค่าเสียหายแก่คู่กรณีอีกด้วย อีกทั้งค่าเบี้ยยังถูกกว่าประกันชั้น 1
 รถกระบะใช้งานต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป แล้วนำมาดัดแปลงเป็นรถขนส่งสาธารณะ ควรเลือกประกันชั้น 3+
.
เห็นไหมคะถ้าเรารุ้ว่าเราจะเอารถมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ อะไรเราก็จะตอบโจทย์ได้แล้วว่าควรทำประกันแบบไหนดี

-------------------------------------------------------------

สนใจประกันภัยรถยนต์ คลิ๊กลิ้งค์ได้เลยค่ะ
ประกันชั้น1 >>> goo.gl/43DfuZ
ประกันชั้น2+ >>> goo.gl/bYNxPp
ประกันชั้น3+ >>> goo.gl/t8HetZ

Visitors: 89,657