googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

ใบคำขอประกันพร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน

ประกันพร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน

กับความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึง 3 สิทธิประโยชน์ ใน 1 กรมธรรม์ 

อาคารและทรัพย์สินในอาคาร ค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับการเปลี่ยนที่พักอาศัยชั่วคราวและการประกันความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคลภายนอก

Visitors: 64,908