googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

ใบคำขอประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย

คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายใน

คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ ลูกเห็บ แผ่นดินไหวและค่าที่พักชั่วคราว

ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สิน โดยไม่หักค่าเสื่อมใดๆ

Visitors: 64,906