googleca9db13d132b9d4f.html 0864407089

ร่วมงานเปิดศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix it Center) สงกรานต์ปี2566

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ ศรีเจริญโบรกเกอร์ได้มีโอกาสร่วมกับ ค.ป.ภ.จังหวัดอุตรดิตถ์และบริษัทประกันภัยต่างๆในจังหวัดอุตรดิตถ์
.
     ร่วมงานเปิดศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix it Center) ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ และมอบน้ำดื่มสะอาดเพื่อเป็นประโยชน์ในกิจกรรมนี้ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ สถานีบริการน้ำมัน อุตรดิตถ์ออยล์ ถนนพิษณุโลก - เด่นชัย ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Visitors: 122,903